金错刀行·黄金错刀白玉装

作者: 宋代    陆游

【金错刀行】

黄金错刀白玉装,夜穿窗扉出光芒。

丈夫五十功未立,提刀独立顾八荒。

京华结交尽奇士,意气相期共生死。

千年史册耻无名,一片丹心报天子。

尔来从军天汉滨,南山晓雪玉嶙峋。

呜呼!楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!

【jīn cuò dāo háng 】  【金错刀行】 
huáng jīn cuò dāo bái yù zhuāng ,yè chuān chuāng fēi chū guāng máng 。  黄金错刀白玉装,夜穿窗扉出光芒。 
zhàng fū wǔ shí gōng wèi lì ,tí dāo dú lì gù bā huāng 。  丈夫五十功未立,提刀独立顾八荒。 
jīng huá jié jiāo jìn qí shì ,yì qì xiàng qī gòng shēng sǐ 。  京华结交尽奇士,意气相期共生死。 
qiān nián shǐ cè chǐ wú míng ,yī piàn dān xīn bào tiān zǐ 。  千年史册耻无名,一片丹心报天子。 
ěr lái cóng jun1 tiān hàn bīn ,nán shān xiǎo xuě yù lín xún 。  尔来从军天汉滨,南山晓雪玉嶙峋。 
wū hū !chǔ suī sān hù néng wáng qín ,qǐ yǒu táng táng zhōng guó kōng wú rén ! 呜呼!楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

金错刀行·黄金错刀白玉装作者: 陆游

简介 诗词 陆游

陆游(1125年11月13日-1210年1月26日),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,尚书右丞陆佃之孙,南宋文学家、史学家、爱国诗人。陆游生逢北宋灭亡之际,少年时即深受家庭爱国思想的熏陶。宋高宗时,参加礼部考试,因受宰臣秦桧排斥而仕途不畅。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活。嘉泰二年(1202年),宋宁宗诏陆游入京,主持编修孝宗、光宗《两朝实录》和《三朝史》,官至宝章阁待制。晚年退居家乡。创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。著有《剑南诗稿》《渭南文集》《南唐书》《老学庵笔记》等。

金错刀行·黄金错刀白玉装译文

黄金错刀白玉装,夜穿窗扉出光芒。
用黄金镀饰、白玉镶嵌的宝刀,到夜间,它耀眼的光芒,穿透窗户,直冲云霄。

丈夫五十功未立,提刀独立顾八荒。
大丈夫已到了五十岁,可建功立业的希望渺茫,只能独自提刀徘徊,环顾着四面八方,祈求能一展抱负,小试牛刀。

京华结交尽奇士,意气相期共生死。
我在京城里结交的都是些豪杰义士,彼此意气相投,相约为国战斗,同生共死。

千年史册耻无名,一片丹心报天子。
不能在流传千年的史册上留名,我感到羞耻;但一颗丹心始终想消灭胡虏,报效天子。

尔来从军天汉滨,南山晓雪玉嶙峋。
近来,我来到汉水边从军,每天早晨都对着参差耸立的终南山,遥望着布满晶莹似玉般积雪的峰峦。

呜呼!楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!
啊,楚国虽然被秦国蚕食,但即使剩下三户人家,也一定能消灭秦国,难道我堂堂中华大国,竟会没有一个能人,把金虏赶出边关?

金错刀行·黄金错刀白玉装注释

黄金错刀白玉装,夜穿窗扉(fēi)出光芒。

金错刀:用黄金装饰的刀。
白玉:白色的玉。
亦指白璧。

丈夫五十功未立,提刀独立顾八荒。

八荒:指四面八方边远地区。

京华结交尽奇士,意气相期共生死。

京华:京城之美称。
因京城是文物、人才汇集之地,故称。
这里指南宋京城临安(今杭州市)。
奇士:非常之士。
德行或才智出众的人意气:豪情气概。
相期:期待;相约。
这里指互相希望和勉励。

千年史册耻无名,一片丹心报天子。

史策:即史册、史书。
丹心:赤诚的心。

尔来从军天汉滨,南山晓雪玉嶙(lín)(xún)

尔来:近来。
天汉滨:汉水边。
这里指汉中一带。
南山:终南山,一名秦岭,在陕西省南部。
嶙峋:山石参差重叠的样子。

呜呼!楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!
“楚虽三户”句:战国时,秦攻楚,占领了楚国不少地方。
意思说:楚国即使只剩下三户人家,最后也一定能报仇灭秦。
三户,指屈、景、昭三家。

金错刀行·黄金错刀白玉装赏析

黄金错刀白玉装,夜穿窗扉出光芒。
丈夫五十功未立,提刀独立顾八荒。
京华结交尽奇士,意气相期共生死。
千年史册耻无名,一片丹心报天子。
尔来从军天汉滨,南山晓雪玉嶙峋。
呜呼!楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!

 这是一首托物寄兴之作,在结构上具有由物及人、层层拓展的特点。全诗分三层意思:

 第一层从开头到“提刀独立顾八荒”,从赋咏金错刀入手,引出提刀人渴望杀敌立功的形象。

 第二层从“京华结交尽奇士”到“一片丹心报天子”,从提刀人推扩到“奇士”群体形象,抒发其共同的报国丹心。

 第三层从“尔来从军天汉滨”到结束,联系眼前从军经历,揭明全诗题旨,表达了“中国”必胜的豪情壮志。

 诗人感叹“丈夫五十功未立”,这里的“丈夫”,是一个爱国壮士的形象。孟子说:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”(《孟子·滕文公下》)这段话有助于理解“丈夫”的涵义。诗句中所说的“功”,不能仅仅理解为陆游个人的功名,而是指恢复祖国河山的抗金大业。“一片丹心报天子”一句,似乎有忠君色彩,但在那时的历史条件下,“天子”与国家社稷难以分开,“报天子”即是报效国家,其积极意义仍应肯定。

 诗人还指出:“京华结交尽奇士,意气相期共生死。”意即怀抱报国丹心的并非只有自己,当时朝廷中已经形成一个爱国志士群体。隆兴初年,朝中抗战派势力抬头,老将张浚重被起用,准备北伐,陆游也受到张浚的推许。这些爱国志士义结生死,同仇敌忾,是抗金复国的中流砥柱。因此,诗人在诗的最后发出了“岂有堂堂中国空无人”的时代最强音。引用战国时“楚虽三戾,亡秦必楚”的楚车民谣作比,用反诘句表明:汉族人民定有英雄人物能赶走女真统治者收复中原。楚民谣虽仅八字,但深刻说明民心不会死、民力可回天这一道理。陆游虽生活于国力衰微偏安江左的南宋,但基于对民心、民力的正确认识,在述志时他坚信中国有人,定能完成北伐事业,其爱国精神感人至深。

 这首诗题为“金错刀行”,但并不是一首咏物诗,它不以铺陈描绘宝刀为宗旨,而只不过是借宝刀来述怀抱、言志向。因此,诗中多议论和直抒胸臆的句子,以气势、骨力来感染读者、激励读者。诗中无论是“丈夫五十功未立”的喟叹,还是“意气相期共生死;的表白,无论是“一片丹心报天子”的誓词,还是“岂有堂堂中国空无人”的宣告,无不是以诗人的民族自豪感和正义必胜的自信心为底蕴,因此决非粗豪叫嚣之作可比,读来大声鞺鞳,气势夺人。长于议论,同时又富于充沛的感情,是此诗艺术上成功的首要原因。

 好诗毕竟离不开鲜明的形象。这首诗在描绘具体形象时着墨不多,却起到了重要的点染作用。

 先看对宝刀的描绘。“黄金错刀白玉装”一句,描绘宝刀外观之美。黄金装饰的刀身,白玉镶嵌的刀柄,金玉相映,华美无比。“夜穿窗扉出光芒”一句,描绘宝刀内质之佳。它在黑夜中光芒四射,竟可穿透窗户,确实不凡。这两句,从诗歌意脉上说,是托物起兴,通过对宝刀的描绘和赞美,自然引出下面的提刀人形象。而从内在意蕴上说,又对提刀人的身份和志趣起着一种映衬作用,实质暗示了宝刀无用武之地,英雄无报国之门。

 次看对提刀人的描绘:“丈夫五十功未立,提刀独立顾八荒。”这里有三层意思:“提刀独立”写提刀人的动作,显出其急欲上阵杀敌;“顾八荒”写提刀人的神态,既有英雄无用武之地的落寞惆怅,更顾盼自雄的豪迈气概;“丈夫五十功未立”则慷慨直陈,向天浩叹,更显出了提刀人的胸怀大志。

 再看对汉中终南山的描绘:“尔来从军天汉滨,南山晓雪玉嶙峋。”写终南山顶山石嶙峋、白雪耀眼,虽只是略施点染,但雪光与刀光相辉映,却为爱国志士之“一片丹心”大大增色,最终还是突出了诗中抒情主人公的凛然不可屈服的形象。

 这是一首七言歌行。歌行体诗往往转韵,此诗在用韵上是四句一转,与诗人情感表达的流泻起伏变化相适应,读起来抑扬顿挫。全诗共十二句,前面十句皆为七言,最后两句却变化了句式,先用叹词“呜呼”提唱,末句则用一气赶下的九字反诘句,读起来显得铿锵有力,仿佛掷地有金石之声。

 陆游生活在民族危机深重的时代。南宋国势衰微,恢复大业屡屡受挫,抗金志士切齿扼腕。陆游年轻时就立下了报国志向,但无由请缨。他在年将五十时获得供职抗金前线的机会,亲自投身到火热的军旅生活中去,大大激发了心中蓄积已久的报国热忱。于是他借金错刀来述怀言志,抒发了誓死抗金、“中国”必胜的壮烈情怀。这种光鉴日月的爱国主义精神,是中华民族浩然正气的体现,永远具有鼓舞人心、催人奋起的巨大力量。

1、缪钺等 宋诗鉴赏辞典上海 :上海辞书出版社, 1987.12(2012.7重印): 第928-930页

相关推荐

 • 陆游
 • 古诗三百首
 • 爱国
 • 忧国忧民
 • 黄金
 • 金错刀